Ce servicii oferim?

 • Elaborarea documentației necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile;
 • Asistenţă în implementarea proiectelor, de la demararea procedurilor de achiziţie până la finalizarea efectivă a investiţiei, servicii de monitorizare, audit şi evaluare;
 • Asistența în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile;
 • Elaborarea de planuri de afaceri;
 • Elaborarea de analize cost beneficiu/proiecții financiare;
 • Întocmirea de strategii de dezvoltare;

Prin intermediul colaboratorilor nostri oferim:

 • Realizarea de studii: geo, topo, impact mediu, etc.;
 • Realizarea de documentații tehnico-economice: studiu de fezabilitate (SF) și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI );
 • Realizarea de expertize tehnica;
 • Întocmirea documentatiilor pentru obtinerea de avize;
 • Realizarea de proiecte tehnice in diverse domenii de specialitate;
 • Expertiza in domeniul achizitiilor publice;

De ce cu noi ?

Deoarece Chindia Form Consulting:
 • 1. Dispune de o echipă multidisciplinară de specialiști
 • 2. Propune o investiție financiară redusă la minimum, prin accesarea și utilizarea de fonduri nerambursabile
 • 3. Asigură un nivel ridicat de siguranță financiară, prin realizarea de analize de rentabilitate și de risc efectuate asupra solicitării beneficiarului în vederea stabilirii soluției optime
 • 4. Preia preluarea majoritatea sarcinilor clientului, valorificând maxim de timpul
 • 5. Oferă flexibilitate, prin adaptarea modului de lucru la nevoile beneficiarului
 • 6. Abordare personalizată focalizată pe atingerea obiectivelor propuse
Citeste pe larg