PROGRAMUL PENTRU DEZVOLTAREA ABILITATILOR ANTREPRENORIALE IN RANDUL TINERILOR SI FACILITAREA ACCESULUI LA FINANTARE – START –

1.      Solicitanti eligibili

Societatile comerciale (inclusiv societatile comerciale debutante) care la momentul completarii online a planului de afaceri au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului, se incadreaza in categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii), au capital social integral privat, nu au mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul acestui program, au sediul social si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale (atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru). De asemenea, codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie eligibil.

2.      Valoare financiara nerambursabila

Suma maxima ce poate fi solicitata, nu poate depasi 120.000 lei, reprezentand maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile. Diferenta de 10%, reprezinta contributia solicitantului.

3.      Investitii:

 • Ehipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru (inclusiv software-ul aferent)
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G
 • Investitii in active necorporale (brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software necesar desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare)
 • Echipamente IT tehnica de calcul
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii si comert, inclusiv din elemente prefabricate)
 • Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
 • Realizare site de prezentare (maxim 10.000 lei)
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor de antreprenoriat – pentru asociatul / administratorul societatii aplicante(maxim 4.500 lei)
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si implementarea proiectului (maximum 4% din valoarea decontata – singura cheltuiala care se poate realiza inainte de semnarea contractului de finantare)

Cheltuielile privind TVA-ul, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt considerate o cheltuiala eligibila, acesta fiind suportat in totalitate de catre solicitant.

Realizarea investitiilor se realizeaza in cel mult 30 de zile lucratoare la semnarea contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 2 noiembrie 2015 (in perioada asta, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile, sa creeze noile locuri de munca si sa depuna documentatia de decont).

Modalitatea de plata a ajutorului financiar nerambursabi, este pe principiul rambursarii – virarea sumei care constituie Ajutor Financiar Nerambursabil, se realizeaza doar beneficiarilor care au efectuat activitatea / activitatile eligibila / eligibile si plata integrala a cheltuielilor aferente finantarii acesteia / acestora, in conformitate cu contractul de finantare semnat.

4.      Inscriere in cadrul programului

Pentru inscrierea planului de afaceri, este necesara crearea unui cont, care va permite accesul la aplicatia on-line. Data de la care se poate realiza inscrierea on-line, se comunica pe site-ul institutiei finantatoare cu cel putin 10 zile inainte de data de incepere a procesului de inregistrare, iar transmiterea planului de afaceri va fi posibila pe o perioada de 10 zile calendaristice de la demararea programului, incepand cu ora 10:00 a primei zile de inscrieri, pana la ora 20:00 a ultimei zile de inscrieri.

Dupa finalizarea perioadei de inscriere online, solicitantii sunt obligati ca in termen de 10 zile lucratoare, sa transmita fizic documentele de justificare, care vor sta la baza evaluarii proiectelor.

5.      Evaluarea proiectelor

Aceasta se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:

Etapa I:

 • Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii documentelor (se verifica daca toate cheltuielile propuse spre finantare sunt eligibile, existenta tuturor documentelor solicitate prin intermediul Procedurii de implementare a programului, eligibilitatea codului CAEN pentru care se solicita finantarea si concordanta cu investitia vizata)

Etapa a II-a:

 • Verificarea punctajului – punctajul se calculeaza in mod automat de catre aplicatia online, pe parcursul completarii planului de afaceri. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte. In cazul in care exista doua sau mai multe proiecte depuse cu punctaj egal, departajarea acestora se va realiza in functie de:
  • Numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului
  • Achizitia de echipamente tehnologice
  • Activitatea pentru care se acceseaza programul
  • Asociatul / actionarul / administratorul nu a mai avut alta societate
  • Data si ora inscrierii in program

Punctajul se calculeaza dupa cum urmeaza:

 start-imm

La finalul perioadei de inregistrare, vor fi acceptate la finantare proiectele cu cele mai bune punctaje, in limita bugetului disponibil.

6.      STATUS: pregatire deschidere 2015. Data estimata de lansare: IUNIE 2015

7.      Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

Pentru accesarea programului destinat societatilor de tip START, societatea noastra va poate sprijini in parcurgerea urmatorilor pasi:

Constituirea dosarului de finantare:

 • Elaborarea planului de afaceri
 • Incarcarea acestuia pe platforma online
 • Intocmirea cererii de finantare (Anexa 3)
 • Intocmirea dosarului de participare

Implementarea proiectului:

 • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
 • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
 • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
 • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
 • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
 • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
 • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
 • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
 • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
 • Depunerea cererii de rambursare/plata
 • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
 • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse de la nivelul fiecarui departament in implementarea proiectului

Monitorizarea/finalizarea proiectului:

 • Vizite in teritoriu
 • Verificari suplimentare
 • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 3 ani (conform Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii)

8.      Documente utile