Cursuri autorizate ANC, recunoscute la nivel european

CHINDIA FORM CONSULTING este furnizor de formare profesionala autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), conforn OG 129/2000 privind formare profesionala a adultilor.

Absolventii cursurilor primesc Certificat de Absolvire/Calificare recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) si de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS).

Prin apostilare, Certificatele de Absolvire sunt recunoscute si la nivel european.

 • FORMATOR

  PROGRAM DE FORMARE A FORMATORILOR
  Curs de specializare, autorizat ANC
  Examinarea cunostintelor dobandite la cursul de specializare se finalizeaza cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia “FORMATOR” cod COR 242401.

  Certificatele sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS). Prin apostilare, certificatele de absolvire sunt recunoscute si la nivel european.

  Conform art. 23 (2) din OG 129/2000 privind Formarea profesionala a adultilor, incepand cu 01 ianuarie 2010 certificatul a devenit obligatoriu pentru oricine doreste sa deruleze activitati de formare.

  • TAXA INSTRUIRE: …………….. lei
  • CALENDAR DESFASURARE CURS:
  LOCATIA DE DESFASURARE A CURSULUI* PERIOADA DE DESFASURARE TERMEN LIMITA DE INSCRIERE
  in curand
  in curand
  in curand
  in curand
  in curand

  * Pentru grupe de minim 20 persoane, cursul poate fi organizat la sediul institutiei dvs. (in orice localitate).

  • EXAMINAREA are loc la aproximativ o saptamana dupa finalizarea cursului.
  • SCOPUL CURSULUI: Insusirea noilor tehnici de formare implicate de educatia pe tot parcursul vietii si aplicarea acestora in functie de particularitatile invatarii la adulti.
  • TEMELE abordate in cadrul programului sunt:

  Tema 1: Pregatirea formarii
  Tema 2: Realizarea activitatilor de formare
  Tema 3: Evaluarea formarii
  Tema 4: Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
  Tema 5: Marketing-ul formarii
  Tema 6: Proiectarea programelor de formare
  Tema 7: Organizarea programelor si a stagiilor de formare
  Tema 8: Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de  formare

  • CINE POATE PARTICIPA:

  Manageri
  Manageri de Resurse Umane
  Responsabili cu formarea intr-o organizatie
  Actuali si viitori formatori
  Psihologi
  Cadre didactice

  • DOCUMENTE necesare pentru INSCRIERE:

  Formular inscriere
  Copie dupa ultima diploma de studii (conditii de participare: studii superioare)
  Copie CI / BI
  Copie Certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui)
  Contract de studii (se completeaza in prima zi a cursului)

  • STRATEGII DE FORMARE: studiu de caz, brainstorming, simularea, jocul de rol, dezbaterea, demonstratia, exercitiul individual si de grup
 • MANAGER PROIECT

  MANAGEMENTUL PROIECTELOR FINANTATE PRIN FONDURI STRUCTURALE
  Curs de specializare, autorizat ANC

  Examinarea cunostintelor dobandite la cursul de specializare se finalizeaza cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia “MANAGER PROIECT” cod COR 242101.
  Certificatele sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS). . Prin apostilare, certificatele de absolvire sunt recunoscute si la nivel european.

  • TAXA INSTRUIRE:………………lei.
  • CALENDAR DESFASURARE CURS:
  LOCATIA DE DESFASURARE A CURSULUI* PERIOADA DE DESFASURARE TERMEN LIMITA DE INSCRIERE

  * Pentru grupe de minim 20 persoane, cursul poate fi organizat la sediul institutiei dvs. (in orice localitate).

  • EXAMINAREA are loc la aproximativ o saptamana dupa finalizarea cursului.
  • SCOPUL CURSULUI: Insusirea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor de scriere si management al proiectelor finantate prin fonduri europene
  • TEMELE abordate in cadrul programului sunt:

  Tema 1: Introducere in managementul proiectelor
  Tema 2: Surse de finantare nerambursabile si criterii de eligibilitate
  Tema 3: Ciclul de viata al proiectelor europene
  Tema 4: Matricea cadrul logic
  Tema 5: Planificarea in managementul proiectelor europene
  Tema 6: Echipa de proiect
  Tema 7: Evaluarea proiectelor europene

  • CINE POATE PARTICIPA:

  Actuali si viitori manageri de proiect
  Membrii echipei de proiect
  Specialisti din administratia publica centrala si locala
  Manageri si antreprenori
  Alte persoane interesate / implicate in derularea unor proiecte

  • DOCUMENTE necesare pentru INSCRIERE:

  Formular inscriere
  Copie dupa diploma de licenta (conditii minime de participare: studii superioare)
  Copie CI / BI
  Copie Certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui)
  Contract de studii (se completeaza in prima zi a cursului)

  • STRATEGII DE FORMARE: studiu de caz, brainstorming, simularea, jocul de rol, dezbaterea, demonstratia, exercitiul individual si de grup
 • EXPERT ACHIZITII PUBLICE

  PRINCIPII PRIVIND SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE
  Curs de specializare, autorizat ANC

  Examinarea cunostintelor dobandite la cursul de specializare se finalizeaza cuCERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia “EXPERT ACHIZITII PUBLICE” cod COR 214946.
  Certificatele sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS). Prin apostilare, certificatele de absolvire sunt recunoscute si la nivel european.

  • TAXA INSTRUIRE: ………….. lei / persoana
  • CALENDAR DESFASURARE CURS:
  LOCATIA DE DESFASURARE A CURSULUI* PERIOADA DE DESFASURARE TERMEN LIMITA DE INSCRIERE

  * Pentru grupe de minim 20 persoane, cursul poate fi organizat la sediul institutiei dvs. (in orice localitate).

  • SCOPUL CURSULUI: Insusirea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor practice  cu privire la implementarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice
  • TEMELE abordate in cadrul programului sunt:

  Tema 1: Prezentarea sistemului achizitiilor publice
  Tema 2: Prezentarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP)
  Tema 3
  : Elaborarea documentelor de specialitate
  Tema 4
  : Analizarea legislatiei aplicabile specifice
  Tema 5
  : Acordarea consultantei de specialitate
  Tema 6
  : Planificarea achizitiilor publice
  Tema 7: Derularea procedurilor de atribuire
  Tema 8: Finalizarea procedurilor de atribuire

  • CINE POATE PARTICIPA:

  Specialisti din administratia publica centrala si locala
  Membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse si servicii
  Manageri de proiect
  Personalul  din departamentele de achizitii publice, investitii, juridice, financiare, tehnice
  Alte persoane implicate in derularea procedurilor de achizitii publice

  • DOCUMENTE necesare pentru INSCRIERE:

  Formular inscriere
  Copie dupa ultima diploma de studii (conditii de participare: studii superioare)
  Copie CI / BI
  Copie Certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui)
  Contract de studii (se completeaza in prima zi a cursului)

  • STRATEGII DE FORMARE: studiu de caz, brainstorming, simularea, jocul de rol, dezbaterea, demonstratia, exercitiul individual si de grup
 • EVALUATOR IN SISTEMUL FORMARII PROFESIONALE CONTINUE

  EVALUATOR IN SISTEMUL FORMARII PROFESIONALE CONTINUE, curs acreditat ANC, Cod COR 242411

  Taxa de participare include: …………. Lei
  – cursul de Evaluator in sistemul formarii profesionale continue;
  – suportul de curs ;
  – fisele de lucru;
  – taxa de examen;
  – certificatul de absolvire;
  – pauzele de cafea.
   Locul de desfasurare: ……………………….

  CALENDAR DESFASURARE CURS:

  LOCATIA DE DESFASURARE A CURSULUI* PERIOADA DE DESFASURARE TERMEN LIMITA DE INSCRIERE

  La solicitarea unui grup organizat cursul poate fi personalizat in functie de solicitarile grupului si se poate desfasura in orice locatie din tara.

  Pentru a solicita o oferta personalizata va asteptam sa ne scrieti un email la adresa office@chindiaform.ro

  Chindia Form Consulting  organizeaza atat in  Targoviste cat si in tara, cursuri de obtinere a autorizarii ca Evaluator in sistemul formarii profesionale continue, cod COR 242411. Cursul este acreditat ANC (CNFPA), iar certificatele obtinute sunt valabile in toate tarile Uniunii Europene.

  Cursul se incheie cu un examen ANC in urma caruia se vor elibera certificatele de absolvire insotite de suplimentul descriptiv, recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.
  Evaluatorul in sistemul formarii profesionale continue ( definitie conform Standardului ocupational ANC/ CNFPA) este un specialist cu experienta recenta de munca si/sau de coordonare în ocupatiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, sa efectueze evaluari.

  Evaluarea constituie un proces realizat cu un scop pe baza unor criterii bine stabilite anterior.
  Competentele profesionale reprezinta capacitatea de a aplica abilitati si cunostinte pentru a realiza activitatile specifice locului de munca in conformitate cu cerintele calitative ale standardului ocupational. Cunostintele sunt informatiile pe care o persoana trebuie sa le detina pentru a intelege mai bine ce trebuie sa faca sau pentru a fi in concordanta cu standardul ocupational conform postului.

  Care sunt beneficiile cursului ?

  • Obtinerea certificatului acreditat de Evaluator in sistemul formarii profesionale continue
  • Dobandirea de cunostinte si abilitati necesare realizarii activitatii de evaluare a competentelor profesionale, aplicabila atat firmelor de stat cat si celor private.
   Specialistii nostri ofera consultanta pe aspectele particulare, concrete, intampinate in activitatea de evaluarea competentelor profesionale.
  •  Vei beneficia de un curs interactiv, in care 70% ocupa aplicatiile practice.

  Cui se adreseaza?

  • Specialistilor implicati in evaluarea competentelor profesionale;
  • Cadrelor didactice implicate in evaluarea performantelor scolare;
  • Persoanelor responsabile cu recrutarea personalului;
  • Persoanelor responsabile cu perfectionarea profesionala a angajatilor;
  • Managerilor resurse umane, inspectorilor de resurse umane, contabililor, consultantilor – implicati in servicii de administrare si dezvoltare a personalului;
  • Oricarei persoane interesata sa se perfectioneze in domeniul evaluarii competentelor profesionale.

  Ce competente voi dobandi la finalul cursului de Evaluator in sistemul formarii profesionale continue?.

  1. Asigurarea calitatii activitatilor proprii
  2. Elaborarea instrumentelor de evaluare
  3. Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare
  4. Organizarea procesului de evaluare
  5. Efectuarea evaluarii
  6. Luarea deciziei privind competentele candidatului
  7. Verificarea instrumentelor de evaluare
  8. Certificarea evaluatorilor de competente profesionale
  9. Intocmirea documentatiei necesare autorizarii centrelor de evaluare
  10. Evaluarea indeplinirii criteriilor de autorizare
  11. Verificarea documentatiei si a conditiilor de desfasurare a programului de formare profesionala
  12. Aplicarea cerintelor de asigurare a calitatii in formarea profesionala continua
  13. Verificarea transpunerii standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala in programa de pregatire.
  14. Aplicarea normelor de protectie a mediului
  15. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta.

  Metodologie:  Cursul este bazat pe educatie non-formala, dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunostintelor, dezvoltarea abilitatilor si formarea atitudinilor, utilizand stiinte comportamentale folosite in educatia adultilor si aplicate prin metoda experientiala. Se vor parcurge practic etapele de evaluare a competentelor profesionale.

  Examenul de certificare:
  Examenul final consta din 2 probe: o proba teoretica, scrisa (teste grila) si o proba practica, orala (din tematica cursului).
  Comisia de examinare este formată din reprezentanti din partea ANC si CHINDIA FORM CONSULTING, iar certificatele obtinute insotite de suplimentul descriptiv se elibereaza de catre CHINDIA FORM CONSULTING.
  Pana in prezent, datorita profesionalismului trainerilor NOSTRI dar si a seriozitatii cursantilor, ne mandrim cu o promovabilitate de 100 %.

 • LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR

  Curs Lucrator în Cultura Plantelor

  Curs de calificare Cod NC: 6111.1.1

  Competențele unui lucrător în cultura plantelor îi oferă o multitudine de posibilități de a profesa în domeniul agricol, de la cultivarea legumelor, florilor și fructelor, pana la îngrijirea și recoltarea viței de vie.

  Avantajele și oportunitățile participării la curs:

  • Obținerea unui certificat cu recunoaștere națională și internațională;
  • Dobândirea competențelor necesare practicării meseriei de lucrator în cultura plantelor;
  • Posibilitatea dezvoltării propriei afaceri;
  • Primirea suportului de curs;
  • Practica poate fi efectuata și la locul de muncă;
  • Pregătirea de către profesori experimentați;

  După absolvirea cursului se elibereaza Certificat Autorizat, însoțit de Suplimentul Descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competențe:

  1. Factori climatici și edafici
  2. Pregătirea solurilor și înființarea culturilor
  3. Întreținerea și recoltare culturilor
  4. Depozitarea și valorificarea producției vegetale
  5. Recunoașterea agregatelor și instalațiilor folosite în agricultura
  6. Întreprinderea și mediul extern
  7. Elemente de ecologie
  8. Îngrijirea și recoltarea culturilor de câmp
  9. Înființarea, îngrijirea și recoltarea culturilor legumicole
  10. Înființarea, îngrijirea și recoltarea culturilor floricole
  11. Îngrijirea speciilor pomicole și recoltarea fructelor
  12. Ingrijirea vitei de vie si recoltarea strugurilor

  CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI DOCUMENTE NECESARE:

  Pregătirea minimă obligatorie: 8/10 clase

  Documente necesare :

  • Copie CI / BI
  • Copie certificat de naștere
  • Copie certificat de căsătorie (daca este cazul)
  • Copia ultimului act de studii

  Programul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări,  iar certificatul este avizat de Ministerul Educației Naționale și  Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și recunoscut în Uniunea Europeana.

  Principalele atribuții ale lucrătorului în cultura plantelor:

  • Aprovizionarea cu materii prime și materiale specifice ocupației
  • Stabilirea amplasamentului culturilor vegetale
  • Producerea răsadurilor
  • Pregatirea terenului pentru înfiintarea culturilor vegetale
  • Înfiinţarea culturilor vegetale
  • Executarea lucrărilor de întreținere a culturilor  și recoltarea acestora
  • Depozitarea producției în condiții optime pentru valorificare şi consum

  Lucrătorul calificat în cultura plantelor se ocupă cu activitățile de producere a legumelor, fructelor, florilor și viței de vie pentru a asigura satisfacerea nevoilor sporite de consum ale populației, cât și pentru a valorifica superior pământul și alte resurse de care dispune.

  Ocupația presupune competențe referitoare la amplasarea culturilor, producerea răsadurilor, plantarea și întreținerea corespunzatoare a culturilor. De asemenea, implică o buna rezistență la condițiile dificile de lucru în camp care se refera la condițiile climatice diferite: umiditate excesivă sau seceta, insolație, program prelungit de lucru, urmărirea calității lucrărilor utilajelor mecanice și asigurarea condițiilor de protecție a muncii şi normele specifice de sănătate și securitate ocupatională, cât și protecția mediului.

Solicita Informatii

0245 211 562

chindiafconsulting@yahoo.com
Mobil: 0728 894 680

specimen-diploma300

specimen-diploma300

Certificatele sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS).

Prin apostilare, Certificatele de Absolvire sunt recunoscute si la nivel european.