CHINDIA FORM CONSULTING

este o societate comercială infiintata in județul Dâmbovița, din dorința de a îmbogăți piața serviciilor de consultanță și formare profesională, prin promovarea unui spirit antreprenorial întemeiat pe competențe și pe identificarea de posibilități de dezvoltare personală pentru toți cei care au astfel de aspirații.

  Misiune

Misiunea noastră este aceea de a furniza întotdeauna rezultatul maxim, adaptat realitatatii fiecărui beneficiar, în sfera activităților de consultanță, management și in cea a altor domenii, ca de exemplu servicii integrate pe piata fortei de munca, acestea cuprinzand pachetul- Informare-Consiliere, Mediere și formare profesionala, contribuind astfel la progresul global al societății în care trăim.

  Viziune

În viziunea noastră, interacțiunea permenentă și constantă întemeiată pe competență, profesionalism și corectitudine reprezintă principalul reper pentru construirea unei conexiuni durabile și sustenabile cu partenerii și beneficiarii serviciilor noastre.

  Valorile

În vremurile actuale, suntem într-o cursă continuă pentru obținerea rezultatului dorit. Noi alegem să participăm in această cursă punând în prim plan Respectul cu care tratăm fiecare persoană pe care o întâlnim, disponibilitatea de A face împreună într-un parteneriat corect, Competența și Profesionalismul echipei noastre și, nu în ultimul rând, Acompanierea celor cu care lucrăm.

De ce consultanță, managemt și servicii integrate (formare profesională)?

Pentru că cele două componente sunt complementare și împreună contribuie la dezvoltarea durabilă. A venit vremea ca intreprinzătorii să-și asume responsabilitatea dezvoltării societății în ansambul ei, iar noi alegem să contribuim, pe de o parte, prin susținerea inițiativelor de inființare/dezvoltare de afaceri finanțate/cofinanțate cu fonduri din programele opraționale ale Uniunii Europene și de la bugetul de stat, iar pe de altă parte, prin oferirea de servicii de dezvoltare a carierei și de perfecționare pe tot parcursul vieții, persoanelor fizice și firmelor care doresc dobândirea de competențe și dezvoltarea de abilități profesionale pentru ei sau angajații lor.

Ce servicii oferim?

Consultanță:

 • Elaborarea documentației necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile;
 • Asistenţă în implementarea proiectelor, de la demararea procedurilor de achiziţie până la finalizarea efectivă a investiţiei, servicii de monitorizare, audit şi evaluare;
 • Asistența în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile;
 • Elaborarea de planuri de afaceri/studiu de fezabilitate;
 • Elaborarea de analize cost beneficiu/proiecții financiare;
 • Întocmirea de strategii de dezvoltare;

Prin intermediul colaboratorilor nostri oferim:

 • Realizarea de studii: geo, topo, impact mediu, etc.;
 • Realizarea de documentații tehnico-economice: studiu de fezabilitate (SF) și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI );
 • Realizarea de expertize tehnica;
 • Întocmirea documentatiilor pentru obtinerea de avize;
 • Realizarea de proiecte tehnice in diverse domenii de specialitate;
 • Expertiza in domeniul achizitiilor publice

Formare profesională și Servicii de dezvoltare a carierei
Cursuri autorizate A.N.C. – furnizam cursuri de perfecționare, inițiere și calificare în domenii diverse (Evaluator în sistemul formării profesionale COD COR-242411,Asistent manager, Asistent relații publice și comunicare, Formator, Manager de proiect, Agent de curățenie Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Baby sitter, Expert accesare fonduri structurale etc), la un nivel înalt de calitate, oferind:

 • Flexibilitate în privința locației de desfășurare
 • Formatori specializati și cu experiență relecvanta in domenii specifice programului de formare profesionala continua
 • Prețuri accesibile
 • Certificate recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii stiintifice

Incepând cu luna octombrie 2015, Chindia Form Consulting  a fost admisă în rândul partenerilor de formare  ai A.N.F.P.
Curs de Evaluator în sistemul formării profesionale
În urma absolvirii cursului se vor dobândi următoarele competenţe:

 • Evaluator de competenţe profesionale;
 • Evaluator de evaluatori;
 • Evaluator extern;
 • Evaluator de furnizori şi programe de formare;

Servicii de dezvoltare a carierei ( informare, consiliere, orientare profesională);
Furnizăm servicii personalizate  pentru toate tipurile de beneficiari (Instituții de stat, Societăți cu capital privat, ONG, persoane fizice) la un nivel ridicat de profesionalism, cu o echipa tânără, dinamica și cu experință în implementare de proiecte POSDRU

Care este sfera noastra de competență?
Serviciile furnizate de Chindia Form Consulting  se adresează tuturor întreprinzătorilor privați (din toate domeniile de activitate), cât și instituțiilor statului și autorităților locale.
Dispunem de o echipă dinamică de specialiști formată consultanți scriere proiecte, experti implementare, consultanți în afaceri, economiști, responsabili formare și consilieri specializați în elaborarea și implementarea proiectelor de finanțare din fonduri nerambursabile.
De ce Chindia Form Consulting?
Pentru că:

 • Dispune de o echipă multidisciplinară de specialiști
 • Propune o investiție financiară redusă la minimum, prin accesarea și utilizarea de fonduri nerambursabile;
 • Asigură un nivel ridicat de siguranță financiară, prin realizarea de analize de rentabilitate și de risc efectuate asupra solicitării beneficiarului în vederea stabilirii soluției optime;
 • Preia preluarea majoritatea sarcinilor clientului, valorificând maxim de timpul
 • Oferă flexibilitate, prin adaptarea modului de lucru la nevoile beneficiarului;
 • Abordare personalizată focalizată pe atingerea obiectivelor propuse

Contactati-ne

0245 211 562

Mobil: 0723 171 106

office@chindiaform.ro

Program de lucru

Luni – Vineri:  09:00 – 17:00
Sambata:  10:00 – 14:00
Duminica: Inchis

Servicii oferite de CHINDIA FORM CONSULTING

Consultanta

Consultanta in afaceri si consultanta în vederea obținerii de fonduri nerambursabile

Detalii →

Misiunea noastră este aceea de a furniza întotdeauna rezultatul maxim, adaptat la realitatea fiecărui beneficiar, în sfera activităților de consultanță

Formare profesională

Formare profesională și Servicii de dezvoltare a carierei

Detalii →

Incepând cu luna februarie 2016, Chindia Form Consulting a fost admisă în rândul partenerilor de formare ai A.N.F.P